Υπεγράφη η σύμβαση για τη δημιουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης που αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου

Στο επόμενο βήμα της μεταξύ τους συνεργασίας πέρασαν την Πέμπτη 29 Μαρτίου, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP), με την υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του Βάθρου Εξισορρόπησης.

Πρόκειται για την υλοποίηση του πρώτου από τα βήματα που προβλέπονται στο Μνημόνιο Κατανόησης (ΜοU) που οι δύο εταιρείες υπέγραψαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Μέσω του Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform), το οποίο αναπτύσσεται μέσα από τη στενή συνεργασία και τη σύζευξη της τεχνογνωσίας και των υποδομών του ΔΕΣΦΑ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει και να πωλεί μέσω δημοπρασιών, τις ποσότητες αερίου που απαιτούνται για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η λειτουργία της εκτιμάται πως θα αυξήσει τη ρευστότητα στην αγορά αερίου και θα επιτρέψει τη διαμόρφωση μίας τιμής αναφοράς του αερίου ανά ημέρα, η οποία θα βασίζεται στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μίας ανταγωνιστικής αγοράς αερίου, η οποία θα επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των συνθηκών προμήθειας, περιλαμβανομένων των τιμών, με όφελος για τον τελικό καταναλωτή. Η ανάπτυξη του Βάθρου Εξισορρόπησης αποτελεί το πρώτο σκέλος μιας σειράς ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου και τη μετέπειτα επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου εμπορίας φυσικού αερίου.

Σε εφαρμογή της 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ στις αρχές Μαρτίου 2018, η θέση σε λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης αλλά και των νέων προβλέψεων σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τοποθετείται την 1η Ιουλίου 2018.

Από πλευράς του ΔΕΣΦΑ, τη σύμβαση υπέγραψε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Νίκας, ο οποίος σχολίασε: «Η λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης αποτελεί μιας κομβικής σημασίας εξέλιξη στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας ευέλικτης, ρευστοποιημένης και ανταγωνιστικής αγοράς, χρήσιμης τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για τον τελικό καταναλωτή. Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα χαρούμενοι για τα πρώτα απτά δείγματα ευόδωσης της στενής συνεργασίας που έχουμε με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ταυτόχρονα αισιόδοξοι για τη δυναμική συνέχισή της».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την υπογραφή της Σύμβασης τόνισε: «Η εκδήλωση σήμερα σηματοδοτεί την αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών που έχει η χώρα στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς για την αυτοματοποίηση των νέων μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών που εισάγονται σταδιακά πανευρωπαϊκά στο χώρο της ενέργειας. Μια τάση που άλλωστε βρίσκει όλο και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως. Για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών που έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια στις υποδομές ηλεκτρονικών αγορών κεφαλαίων και έχει αποκτήσει ανταγωνιστική τεχνογνωσία, είναι τεράστια τιμή η εμπιστοσύνη του ΔΕΣΦΑ στα πρώτα βήματα ηλεκτρονικής οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Αν και η αρχική συνεργασία αφορά τη μικρότερη και πρώτη από τις σχεδιαζόμενες αγορές (Balancing Platform), η αξία της είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την εμβάθυνση και επέκταση της σχετικής τεχνογνωσίας όσο και για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην αποτελεσματική διαμόρφωση υποδομών για τις ενεργειακές αγορές της Ελλάδας.»

 

Σχετικά με το έργο και τη συνεργασία

Η ανάπτυξη λειτουργικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου αποτελεί έναν από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού Target Model για το αέριο, καθώς διευκολύνει την είσοδο νέων παικτών στην αγορά και την ανάπτυξη ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την παροχή περισσότερων επιλογών και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών αερίου για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το εθνικό και ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο και, σύμφωνα με τη λογική του Gas Target Model, ήδη από το 2015, έχει ξεκινήσει μία συστηματική προσπάθεια δημιουργίας μίας λειτουργικής χονδρεμπορικής Αγοράς Φυσικού Αερίου.

Πρώτο στάδιο για τη λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς είναι η οργάνωση μίας αγοράς εξισορρόπησης και ενός Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform), στο οποίο ο Διαχειριστής θα αγοραπωλεί τις ποσότητες αερίου που χρειάζεται για την εξισορρόπηση του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η ρευστότητα στην αγορά και διαμορφώνεται για κάθε μέρα μία τιμή αναφοράς του αερίου, βασιζόμενη στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στα μέσα του 2017, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιαμόρφωση του συστήματος εξισορρόπησης φορτίου και διενέργειας συναλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Με την έγκριση από τη ΡΑΕ της 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ στις αρχές Μαρτίου 2018, ο Διαχειριστής προχωρά στην τεχνική υλοποίηση των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΣΦΑ και ο Όμιλος ATHEX GROUP συμπράττουν με τεχνογνωσία και υποδομές, προσδοκώντας η σύμπραξη αυτή να εξασφαλίσει τις ανάλογες οικονομίες κλίμακας, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του στρατηγικού στόχου ανάπτυξης της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την επέκταση αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Νίκας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Νίκας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Νίκας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Νίκας.

Η Διευθυντική Ομάδα του ΔΕΣΦΑ κατά τη τελετή λήξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η Διευθυντική Ομάδα του ΔΕΣΦΑ κατά τη τελετή λήξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η Διευθυντική Ομάδα του ΔΕΣΦΑ κατά τη τελετή λήξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η Διευθυντική Ομάδα του ΔΕΣΦΑ κατά τη τελετή λήξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.