Θυγατρικές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «SOUTH STREAM – ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Στα πλαίσια της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον τμήμα του Αγωγού SOUTH STREAM εντός της Ελληνικής επικράτειας, ιδρύθηκε στις 30 Ιουνίου 2010, η εταιρεία με την επωνυμία «SOUTH STREAM – ΕΛΛΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο την σύντμηση «SOUTH STREAM – ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
Μέτοχοι της εταιρείας είναι κατά 50% η ρωσική εταιρεία OAO Gazprom και κατά 50% ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Ως έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.