Εποπτικό Συμβούλιο

Μαυρομάτης Νίκος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ταγκαλάκης Διονύσιος ΜΕΛΟΣ
Αψούρης Ιωάννης ΜΕΛΟΣ
Πατσουλές Μάριος ΜΕΛΟΣ
Πανας Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ
Χρόνη Μαρία ΜΕΛΟΣ
Τσοχατζίδης Νικόλαος ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’αριθμ. 6899/16.10.2013 είναι πενταετής, ήτοι αρχόμενη από 26.04.2013 έως 23.04.2018.