Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκας Σωτήριος Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Αλεξόπουλος Γεώργιος Μέλος
Δασκαλοπούλου Αικατερίνη Μέλος
Κωτσονόπουλος Λουδοβίκος Μέλος
Μαρκάκης Εμμανουήλ Μέλος
Ματράγκος Ευάγγελος Μέλος
Νιάρχου Ευσταθία Μέλος
Σαμουηλίδης Ιωάννης Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 18.10.2013 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής, αρχόμενη από 24.10.2013 έως 23.10.2018.