ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ

«Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένως. Η τελειότητα, έτσι, δεν είναι μια πράξη αλλά μια συνήθεια.» – Αριστοτέλης