Νέα έργα υπό κατασκευή

Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στον Πίνακα δημοσιεύονται βασικές πληροφορίες για τα τέσσερα έργα του ΔΕΣΦΑ τα οποία περιλαμβάνονται στον 2ο κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (έκδοση 2015).


Β. ΕΡΓΑ ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Β’ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

 espa_2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 2007-2013 &

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός 131.155.378,15€
Δημόσια Χρηματοδότηση Α’ ΦΑΣΗ (2007-2013): 14.028.614,71€

Β’ ΦΑΣΗ (2014-2020): 31.875.767,64€

Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει

·         την κατασκευή 3ης Δεξαμενής Υ.Φ.Α, χωρητικότητας 95.000 cubic meters,

·         την περαιτέρω αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας του Σταθμού ΥΦΑ,

·         την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων και

·         την αναβάθμιση του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας.

Η Κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, 95.000 cm, βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ τον Μάιο 2015 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής για την 2η αναβάθμιση του ρυθμού αεριοποίησης. 

Οφέλη

Το Έργο κρίνεται απαραίτητο επειδή:

·         Θα αυξήσει την ευελιξία λειτουργίας του Σταθμού ΥΦΑ

·         Θα βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας των βόρειων σημείων εισόδου

·         Θα επιτρέψει την υποδοχή πλοίων με χωρητικότητα έως 260.000 m3 ενώ σήμερα ο τερματικός σταθμός έχει τη δυνατότητα υποδοχής πλοίων με χωρητικότητα έως 140.000 m3 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση περισσότερων μεταφορέων ΥΦΑ.

Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο για την υδραυλική ευστάθεια του Συστήματος Μεταφοράς, δεδομένου ότι τα άλλα δύο Σημεία Εισόδου στο ΕΣΦΜΑ βρίσκονται στα βόρεια σύνορα της χώρας και η κατανάλωση εστιάζεται στο νότιο τμήμα.


 

2η Αναβάθμιση Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Τον τηλεχειρισμό του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου από το κέντρο ελέγχου του Πατήματος (GCC) και το εφεδρικό κέντρο ελέγχου (BCC) της Νέας Μεσημβρίας, μέσω του συστήματος SCADA.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών orifice με μετρητές υπερήχων ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις των προτύπων μέτρησης.
  • Αναβάθμιση των βοηθητικών συστημάτων (station utilities)
  • Υλοποίηση ανάστροφης φυσικής ροής μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή ποσοτήτων από το ΕΣΜΦΑ προς την Βουλγαρία.

Τον Νοέμβριο 2013 πραγματοποιήθηκε η Μηχανική Ολοκλήρωση της Ανάστροφής Ροής μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου.

Από τις 24 Μαίου 2014, ο Σταθμός του Σιδηροκάστρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά αερίου από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία.

Το έργο βρίσκεται στη φάση υλοποίησης των εργασιών  για τη 2η Αναβάθμιση του Μετρητικού Σταθμού.

Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μάνδρα – ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει

  • την κατασκευή Αγωγού τροφοδοσίας μήκους περίπου 6.7 χλμ και διαμέτρου 10 ιντσών που θα ξεκινήσει από το Βανοστάσιο Μάνδρα του κεντρικού αγωγού μεταφοράς του ΕΣΦΑ και μετά από μια διαδρομή κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου θα καταλήξει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στην Ελευσίνα
  • το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

 

Μελέτη, Προμήθεια. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού SCADA πεδίου.

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού SCADA Πεδίου (RTU), τεχνολογίας IP, σε σταθμούς τύπου LV του ΕΣΦΑ, καθώς και στην παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος SCADA GCC/BCC, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες μονάδες RTU.

 

Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης και εξοπλισμού SCADA πεδίου σε Σταθμούς M/R 1ης γενιάς (1995-2000)

Το Έργο αφορά στη μελέτη, αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αφορά σε 16 Σταθμούς του ΕΣΜΦΑ των οποίων ο εξοπλισμός του συστήματος μέτρησης και διαχείρισης τιμολόγησης & σηματοδοσίας έχει ξεπεράσει τη δεκαετή λειτουργία.

 

Επέκταση & Αναβάθμιση Μετρητικών Σταθμών Θεσσαλονίκης

Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση της τρίτης ρυθμιστικής μετρητικής γραμμής στις υπάρχουσες αναμονές συμπεριλαμβανομένου και όλου του παρελκόμενου ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αναβάθμιση του συστήματος σταθερών επικοινωνιών του ΕΣΦΑ

Για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών στο εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών και στο κλειστό σύστημα τηλεόρασης των σταθμών φυσικού αερίου, απαιτείται διασύνδεση των ΚΛΣ με φορείς 100 – 1000 Mbps.

 

Μετρητικός Σταθμός Φαρσάλων

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός σταθμού M/R 70/19 στον χώρο του βανοστασίου των Φαρσάλων, με σκοπό την τροφοδότηση του δικτύου διανομής στην περιοχή.

 


 

Γ. ΕΡΓΑ ΣΕ ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Μετρητικός Σταθμός Καβάλας

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός σταθμού M/R 70/19 στον χώρο του βανοστασίου των Καβάλας, με σκοπό την τροφοδότηση της πόλης της Καβάλας και των παρακείμενων πόλεων Παλιό και Ελευθερούπολη. Το έργο βρίσκεται σε φάση τεχνικής μελέτης.

 

Δ.  ΕΡΓΑ ΣΕ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι

Το έργο αφορά στην επέκταση του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι και περιλαμβάνει χερσαίο τμήμα από τον κεντρικό αγωγό έως τις ακτές του Ευβοϊκού κόλπου, υποθαλάσσιο τμήμα μέχρι την περιοχή του Αλιβερίου και μικρό χερσαίο τμήμα στην Εύβοια έως το σταθμό της ΔΕΗ στο Αλιβέρι.
Η διάμετρος του αγωγού είναι 20″ και το μήκος του μεν χερσαίου τμήματος είναι 57,9 χλμ. περίπου, του δε υποθαλάσσιου τμήματος είναι 14,2 χλμ. περίπου.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

3η Ομάδα Μετρητικών Σταθμών και Μετρητικών / Ρυθμιστικών Σταθμών

Το έργο περιελάμβανε

– την εγκατάσταση των Μετρητικών Σταθμών του Αλιβερίου και της Μεγαλόπολης για την τροφοδότηση των αντίστοιχων μονάδων της ΔΕΗ

– την εγκατάσταση των μόνιμων Μετρητικών / Ρυθμιστικών Σταθμών των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας.

Οι τρεις παραπάνω Μετρητικοί/ Ρυθμιστικοί Σταθμοί υλοποιήθηκαν προκειμένου να τροφοδοτήσουν τα αντίστοιχα δίκτυα διανομής Μέσης και Χαμηλής Πίεσης των ευρύτερων περιοχών, στις οποίες εγκαθίστανται. Η υλοποιησή τους συγχρηματοδοτήθηκε  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αγωγός Μεγαλόπολης (ΔΕΗ)

Το έργο αφορά στην επέκταση του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας, διαμέσου του Ισθμού έως την περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Προβλέπεται η κατασκευή αγωγού διαμέτρου 30″, μήκους 15,5 χλμ. περίπου και αγωγού διαμέτρου 24″, μήκους 143,5 χλμ. περίπου. Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η τροφοδοσία των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή ¶ργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης) καθώς και η τροφοδοσία μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο που θα κατασκευασθούν στη Μεγαλόπολη.

Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση του αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

4η Ομάδα Μετρητικών Σταθμών

Το έργο αφορά

  • τον Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής «Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε.» στη Θίσβη Βοιωτίας,
  • τον Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής της «ENDESA HELLAS» στον ¶γιο Νικόλαο Βοιωτίας
  • το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής «CORINTHOS POWER» στη Motor Oil.

 


Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και μετρητικοί σταθμοί

To έργο έχει ως στόχο την αύξηση της Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΦΑ προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διαμετακόμισης ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά με την χρήση κατάντη συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου με τη μορφή ΑΣΦΑ που υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν στην περιοχή (Trans Adriatic Pipeline-TAP, Interconnection Turkey Greece Italy-ITGI). Ο σταθμός αυτός έχει την δυνατότητα –αν αυτό κριθεί απαραίτητο- να κατασκευαστεί σταδιακά ώστε σε πρώτη φάση να τροφοδοτήσει την ελληνική αγορά και στη συνέχεια να αναβαθμιστεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ποσότητες που θα διαμετακομιστούν εκτός Ελλάδος.