Προκηρύξεις Ανάθεσης Συμβάσεων

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 748/17

27.03.2018

BASIC ENGINEERING DESIGN AND RELATED STUDIES FOR THE INSTALLATION OF A NEW SEND-OUT BOG COMPRESSOR UNIT AT REVITHOUSSA LNG TERMINAL


 

Παράταση

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 764/17/ΔΔΠ

18.01.2018

SUPPLY OF NATURAL GAS QUANTITY FOR THE BALANCING OF THE HELLENIC NATURAL GAS TRANSMISSION SYSTEM FOR THE PERIOD 26.03.2018 07:00 – 11.06.2018 07:00


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 764/17/ΔΔΠ

03.01.2018

SUPPLY OF NATURAL GAS QUANTITY FOR THE BALANCING OF THE HELLENIC NATURAL GAS TRANSMISSION SYSTEM FOR THE PERIOD 26.03.2018 07:00 – 11.06.2018 07:00


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 731/17

08.12.2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 718/17 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05.09.2017

FRONT END ENGINEERING DESIGN FOR NEW SMALL SCALE LNG INFRASTRUCTURE AT REVITHOUSSA TERMINAL


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 730/17/ΔΔΠ

29.08.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΦΑ


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 729/17/ΔΔΠ

29.08.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΦΑ


 

Παράταση Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμός 728/17/ΔΔΠ

28.07.2017

Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2018

Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System for the Year 2018


 

Παράταση Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμός 722/17/ΔΔΠ

27.07.2017

Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2018


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 718/17

20.07.2017

FRONT END ENGINEERING DESIGN FOR NEW SMALL SCALE LNG INFRASTRUCTURE AT REVITHOUSSA TERMINAL


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 652/16/ΔΔΠ

04.07.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 722/17/ΔΔΠ

29.06.2017

Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2018


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 728/17/ΔΔΠ

30.06.2017

Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2018 – Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System for the Year 2018


 

Ανοικτός Διεθνής Δ/σμός 643/16/ΔΔΠ

22.06.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 651/16/ΔΔΠ

22.06.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε


 

Ανοικτός Διεθνής  Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 649/16/ΔΔΠ

22.06.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 61316/ΔΔΠ

16.06.2017

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Y.Φ.Α.


 

Ανοικτός Διαγωνισμός 687/17/ΔΔΠ

14.06.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 612/16/ΔΔΠ

14.06.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ(ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 671/16 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

06.06.2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 671/16

12.05.2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 693/17/ΔΔΠ

02.05.2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ


 

Ανοικτός Διεθνής  Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 640/16/ΔΔΠ

26.04.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών -Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 655/16/ΔΔΠ

26.04.2017

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


 

Ανοικτός Διεθνής  Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 608/16/ΔΔΠ

13.04.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε

 


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 655/16/ΔΔΠ

29.03.2017

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 621/16/ΔΔΠΠαράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

 22.03.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 676/16 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

07.03.2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΡ ΚΑΙ ΕΣΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ


 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ 638/16/ΔΔΠ

10.02.2017

Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.: 01.01.2017–31.12.2017 / Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2017


 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ 639/16/ΔΔΠ

10.02.2017

Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α.:  01.01.2017 – 31.12.2017 /Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2017


 

Ανοιχτός Διεθνής Δ/σμός 621/16/ΔΔΠ

08.02.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 676/16

01.02.2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΡ ΚΑΙ ΕΣΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

 


 

Ανοικτός Εθνικός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 622/16/ΔΔΠ:

01.02.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

 


 

Ανoικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 638/16/ΔΔΠ

25.01.2017

Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.: 01.01.2017–31.12.2017 / Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2017


 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 639/16/ΔΔΠ

25.01.2017

Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2017


 

Ανοικτός Διεθνής  Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 580/15/ΔΔΠ

17.01.2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (MANAGED PRINT SERVICES-MPS


 

Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΔΕΣΦΑ Αρ. 673/16 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16.01.2017

CONCEPTUAL DESIGN OF SMALL SCALE LNG FACILITIES CONSTRUCTION FOR 4 DIFFERENT PORTS


Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΔΕΣΦΑ Αρ. 673/16

16.12.2016

CONCEPTUAL DESIGN OF SMALL SCALE LNG FACILITIES CONSTRUCTION FOR 4 DIFFERENT PORTS


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 650/16/ΔΔΠ

06.12.2016

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 537/15

30.11.2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΣΤΡΩΝ (QRMHs) ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 592/15/ΔΔΠ

24.06.2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ 593/15/ΔΔΠ

01/06/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ – ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

 


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.602/16/ΔΔΠ

25/05/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.548/15/ΔΔΠ

13/04/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ


 

Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.554/15/ΔΔΠ

18/11/2015

Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Hellenic Natural Gas Transmission System During the Year 2016 / Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.:  01.01.2016 08:00 π.μ. – 01.01.2017 08:00 π.μ.


Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.555/15/ΔΔΠ

18/11/2015

Supply of Natural Gas Quantity Required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2016 / Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α.:  01.01.2016 08:00 π.μ. – 01.01.2017 08:00 π.μ.


 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ.501/14/ΔΔΠ

21/10/2015

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 368/13-Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

6/4/2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ Αρ. 368/13

27/2/2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ