Σχετικά σημεία και δυναμικότητες (τεχνικές/δεσμευμένες/διαθέσιμες)