Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης

Μεθοδολογία Εκτίμησης Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης

Μάιος 2018

Σημείο Εισόδου Κήποι………………….259.324 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………1.108.036 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Μάιος 2018

Απρίλιος 2018

Σημείο Εισόδου Κήποι………………….259.324 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………27.877.308 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Απρίλιος 2018

Μάρτιος 2018

Σημείο Εισόδου Κήποι………………….259.324 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………… 20.371.879 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Μάρτιος 2018

Φεβρουάριος 2018

Σημείο Εισόδου Κήποι………………….259.324 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Φεβρουάριος 2018

Ιανουάριος 2018

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Ιανουάριος 2018

Δεκέμβριος 2017

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Δεκέμβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….259.324 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Νοέμβριος 2017

Οκτώβριος 2017

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Οκτώβριος 2017

Σεπτέμβριος 2017

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0 kWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Σεπτέμβριος 2017

Αύγουστος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………0 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..8.577.633 kWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Αύγουστος 2017

Ιούλιος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………0 kWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..5.361.021 kWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Ιούλιος 2017

Ιούνιος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………0 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..0 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Ιούνιος 2017

Μάιος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..25.800,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Μάιος 2017

Απρίλιος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..27.950,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Απρίλιος 2017

Μάρτιος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..20.425,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Μάρτιος 2017

Φεβρουάριος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..0,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Φεβρουάριος 2017

Ιανουάριος 2017
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..0,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Ιανουάριος 2017

Δεκέμβριος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………..0,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Δεκέμβριος 2016

Νοέμβριος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………4.300,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Νοέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………………0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα
Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Οκτώβριος 2016

Σεπτέμβριος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………………0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Σεπτέμβριος 2016

Αύγουστος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………………0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Αύγουστος 2016

Ιούλιος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………………0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Ιούλιος 2016

Ιούνιος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………..390,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………10.800,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Ιούνιος 2016

Μάιος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………..5.980,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………48.600,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Μάιος 2016

Απρίλιος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………..390,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………38.700,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Απρίλιος 2016

Μάρτιος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………24.840,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Μάρτιος 2016

Φεβρουάριος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης-Φεβρουάριος 2016

Ιανουάριος 2016
Σημείο Εισόδου Κήποι………………………260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Ιανουάριος 2016

Δεκέμβριος 2015
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Δεκέμβριος 2015

Νοέμβριος 2015
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….260,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………..20.520,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Νοέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………..3.780,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Οκτώβριος 2015

Σεπτέμβριος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………………0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Σεπτέμβριος 2015

Αύγουστος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..7.020,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Αύγουστος 2015

Ιούλιος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….0,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..9.180,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Ιούλιος 2015

Ιούνιος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..10.800,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Ιούνιος 2015

Μάιος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….910,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0,000 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Μάιος 2015

Απρίλιος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390,000 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..38.700,360 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης – Απρίλιος 2015

Μάρτιος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390,015 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης- Μάρτιος 2015

Φεβρουάριος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390,015 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης- Φεβρουάριος 2015

Ιανουάριος 2015

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης- Ιανουάριος 2015

Δεκέμβριος 2014

Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης- Δεκέμβριος 2014

Νοέμβριος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………….1.080 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης- Νοέμβριος 2014

Οκτώβριος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………….9.720 MWh/Ημέρα

Έκθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης- Οκτώβριος 2014

Σεπτέμβριος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………….1.081 MWh/Ημέρα

Αύγουστος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………….6.480 MWh/Ημέρα

Ιούλιος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………7.560 MWh/Ημέρα

Ιούνιος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι………………………..390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο………..10.800 MWh/Ημέρα

Μάιος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….910 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο…………6.540 MWh/Ημέρα

Απρίλιος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………….390 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……….17.440 MWh/Ημέρα

Μάρτιος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι……………………..520 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0 MWh/Ημέρα

Φεβρουάριος 2014
Σημείο Εισόδου Κήποι…………………………0 MWh/Ημέρα
Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο……………..0 MWh/Ημέρα