ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΠΣΦΑ

Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα ΦΑ

Για τη χορήγηση διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΗΠΣΦΑ), απαιτείται επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ.

Είσοδος