Τιμολόγιο χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των χρηστών του ΕΣΦΑ για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών.
Η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ B’ 3720/ 20.10.2017)  και την Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 3513/01.11.2016)

Εργαλείο Υπολογισμού Χρεώσεων
Συντελεστές τιμολογίων