Δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ

Η τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ (Sustained Maximum Send Out Rate), λαμβανομένης υπόψη και της δυναμικότητας του σταθμού Μέτρησης Αγ. Τριάδας, είναι ίση με 12.470.000 Nm3/D ή 150.263,500 MWh/D (με την υπόθεση 1.000 Nm3=12,05 MWh Α.Θ.Δ.)

Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης έως 31.05.2017

Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης – 24 μήνες

Η ελάχιστη τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ ή ο Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης ΥΦΑ (Minimum Daily Send Out Rate), καθορίζεται στις 12.300.000 kWh/D, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη τεχνική δυναμικότητα του εξοπλισμού της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης