Περιγραφή Υπηρεσιών/ Τιμολόγια

 Οι Επικουρικές Υπηρεσίες Μεταφοράς είναι οι εξής:
  1. Συμπληρωματικές υπηρεσίες Βαθμονόμησης Μετρητικών Συστημάτων
  2. Συμπληρωματικές απαιτήσεις διεξαγωγής μετρήσεων ελέγχου Σημείου Δρόσου Νερού
  3. Διάθεση εξοπλισμένου χώρου εργασίας στα Σημεία Εισόδου ΕΣΜΦΑ

 

Αναλυτικότερα για τις πιο πάνω υπηρεσίες, πατήστε εδώ.