Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΔΕΠΑ

www.depa.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

www.ypeka.gr

ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)

www.rae.gr

ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.)

www.desmie.gr

Φυσικό Αέριο Αττικής

www.aerioattikis.gr

ΕΠΑ Θεσσαλίας

www.epathessalia.gr

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

www.epathessaloniki.gr

GasNaturally

www.gasnaturally.eu